تبلیغات
کودک - چیستان و سرگرمی

چیستان و سرگرمی

چهارشنبه 24 خرداد 1391 12:04 ب.ظ

نویسنده : یاسمین دستان

 چیستان

آن  چیست كه چیستان است در دست بزرگان است درشهر خراسان است؟

آن چیست كه چیستان است در دست بزرگان است در گوش كودكان است؟

آن چیست كه بالا می رود پر است پایین می آید خالی؟

دو پرنده در یك كلمه؟

نام  یك شهر است كه اگر 2حرف اولش را برداریم نام یكی از چیزهایی كه همیشه سر سفره ی ما است می شود؟

نام یك حیوان است كه اگر بر عكسش كنیم نام یك رنگ می شود؟

سوال های هوش:

خروس روی كاه تخم می گذارد یا روی آهن؟

كشتمشپششپشكشششپارا\ این چند تا نقطه داره  ؟

جمله های زیر را بخوان .

سبزه علی سبزه علی را كشت.

صدیقه صدیقه دوخت.

 شششببنشستمبكشمشششپششپشكششششستپارا

سربازی سربازی سربازی سر سربازی را شكست

 راستش را بگو جمله های زیر را چند بار می تونی بگی؟

سكه سركه

چسب بچسب به چسب

ماهی رفت تو مار ماهی 

بزكی رفت به چرا هم بچرد هم بچراند بچه را تو كه رفتی به چرا چرا   نه خود چریدی نه چراندی بچه  را چرا چرا چرا چرا

مسابقه های هفته:

مسابقه ی(1)

 علی درحال تمیز كردن پنجره بود كه ناگهان نردبان 15 متری او بر زمین افتاد اما با كمال تعجب برای علی هیچ مشكلی پیش نیامد.

چرا؟

مسابقه ی (2)  

3 ساعت كوكی در تاقچه ی اتاقی وجود دارد كه یكی از آن ها 5 دقیقه عقب یكی 5 دقیقه جلو و دیگری خراب است . در 12 ساعت  

 كدام یك از آن هایك بار ساعت درست را نشان می دهد؟

مسابقه ی  (3)

در رشت اول  در اراك دوم   در تهران سوم  روز راشروع و كار را تمام میكنم من چی هستم؟

 

((لطفا جواب بدهید))

((جواب های خود را به همراه اسم خود بنوسید))
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: چیستان -لطیفه -معما - ، سرگرمی ،
آخرین ویرایش: - -